Tổng Giám đốc DTT Nguyễn Thế Trung chia sẻ online chủ đề “Giáo dục cho tương lai: STEM và Giáo dục số”

03.06.2021

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm DTT phát triển giáo dục STEM tại Việt Nam và Ngày Khoa học và Công nghệ 18/5, từ 19h30 đến 21h30 ngày 18/5/2021, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ DTT Nguyễn Thế Trung đã có buổi chia sẻ về c hủ đề: “Giáo dục cho tương lai: STEM và Giáo dục số”, được đông đảo Thầy cô giáo và phụ huynh học sinh quan tâm.