Thông cáo báo chí Robothon 2023

08.11.2022
Thông cáo báo chí về Cuộc thi Robothon Quốc tế 2023 và ra mắt robot Leanbot thiết kế bởi Công ty Cổ phần Công nghệ DTT
Thông cáo báo chí Leanbot Robothon số 1

Nguồn: Thông cáo báo chí Leanbot Robothon số 1 – LEANBOT