Sự khác nhau giữa ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính và Khoa học dữ liệu

25.05.2020
Các ngành học trên đều có liên quan tới máy tính, tuy nhiên, giữa chúng có sự khác nhau cơ bản.

Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính là 2 ngành trong nhóm ngành Công nghệ Thông tin (CNTT). Ngành Khoa học Máy tính học các vấn đề khoa học nền tảng làm cơ sở cho các lĩnh vực CNTT phát triển. Còn ngành Kỹ thuật Máy tính học về thiết bị phần cứng, mạng và truyền thông. Trong nhóm ngành CNTT còn có ngành Kỹ thuật Phần mềm học về phần mềm.

Khoa học dữ liệu là chuyên ngành mới nổi trong những năm gần đây, thường được xem là lĩnh vực hẹp của Khoa học Máy tính gắn liền với Trí tuệ Nhân tạo, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến xử lý dữ liệu lớn.

Nói chung các ngành và chuyên ngành trên đều liên quan với nhau. Trong tương lai, nếu rất giỏi, say mê nghiện cứu, có tố chất khoa học cơ bản hoặc khoa học ứng dụng, bạn có thể chọn học ngành Khoa học Máy tính hoặc chuyên ngành Khoa học dữ liệu. Nếu không, bạn có thể chọn ngành Kỹ thuật Phần mềm hoặc Kỹ thuật Máy tính. Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể chọn ngành CNTT, và trong quá trình học chọn chuyên ngành hẹp theo các hướng trên cũng được. Xã hội tương lại gắn liền với chuyển đổi số, cho nên cần nhiều chuyên gia về CNTT. Ngoài việc làm trong các doanh nghiệp, tổ chức hiện có, có rất nhiều cơ hội khởi nghiệp để các bạn tự tạo lập doanh nghiệp, tạo dịch vụ sản phẩm cho xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho bạn bè của mình.

Nếu đã có định hướng với nhóm ngành công nghệ thông tin, bạn hãy chuẩn bị cho mình một nền tảng vững chắc ngay khi còn nhỏ. Học viện STEM đang tuyển sinh khóa học STEM Khoa học máy tính để cung cấp cho bạn nền tảng đó. Hãy liên hệ số điện thoại 0941028558 hoặc inbox fanpage Học viện STEM (https://www.facebook.com/hocvienstem/) để đăng ký học nhé!