𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐓𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́

17.11.2021
𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐓𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑠𝑜̛́𝑚 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑢̛ 𝑑𝑢𝑦 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛

Xin chào Quý phụ huynh, Học viện STEM chào mừng bạn đến “Buổi trải nghiệm miễn phí về lập trình”!

Phụ huynh đang băn khoăn về “cách để khám phá tiềm năng và phát huy thế mạnh về công nghệ nói chung và lập trình nói riêng”.

Chúng tôi đã tạo buổi trải nghiệm (hoàn toàn miễn phí) 90 phút với các giáo viên có kinh nghiệm lâu năm trong giảng dạy lập trình. Phụ huynh sẽ bất ngờ khi thấy con mình sẽ tự tay thực hiện được sản phẩm ngay từ buổi trải nghiệm đầu tiên vô cùng chất lượng cho bạn, để câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng mà mỗi phụ huynh đang băn khoăn:

– Bạn chưa biết năng lực tư duy lập trình của con mình❓

– Bạn muốn con phát triển tư duy lập trình, phát huy khả năng sáng tạo❓

– Bạn muốn con biết lập trình game thay vì nghiện chơi game suốt ngày❓

– Bạn muốn trang bị cho con bộ kỹ năng số để trở thành công dân toàn cầu❓

– Bạn muốn được tư vấn một lộ trình phát triển tư duy hiệu quả được cá thể hóa với năng lực của con?

Vì vậy, nếu bạn thực sự muốn để đăng ký tham gia buổi trải nghiệm, mời bạn click vào link sau: https://bit.ly/3mp9pCT.
Hotline hỗ trợ đăng ký: 0941 028 558.

HỌC VIỆN STEM