Chia sẻ 

LỊCH KHAI GIẢNG

Hãy LIÊN HỆ với chúng tôi để được TƯ VẤN

Các khóa học tại Học viện STEM 


Mã lớp Trình độ
Lịch học thử
Lịch học Ngày khai giảng Tình trạng 
Thời lượng Học phí
Địa điểm
HN-HV-RB-04 Cơ bản 8h30-10h Thứ 7

Tuyển sinh 12 giờ (8 buổi) 2,400,000 đồng Học viện STEM, số 18, Lô C2/NO khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
HN-HV-RB-05 Cơ bản 8h30-10h Chủ Nhật Tuyển sinh 12 giờ (8 buổi) 2,400,000 đồng nt
HN-HV-RB-06 Nâng cao
8h30-10h Chủ nhật Tuyển sinh 12 giờ (8 buổi)
2,400,000 đồng
nt
HN-HV-RB-07 Cơ bản 16h-17h30 Thứ 7
Tuyển sinh 12 giờ (8 buổi) 2,400,000 đồng nt
HN-HV-RB-08
Cơ bản

14h-17h
Thứ 7

Tuyển sinh
12 giờ(8 buổi)
2,400,000 đồng
nt
HN-HV-RB-09
Cơ bản và nâng cao

8h30-11h30
Thứ 3, thứ 5

Tuyển sinh
24 giờ (8 buổi)
4,560,000 đồng nt
HN-HV-RB-10
Cơ bản và nâng cao

14h-17h Thứ 3, thứ 5
Tuyển sinh
24 giờ (8 buổi) 4,560,00 đồng n
HN -HV-CS-01 Sơ cấp 16h-17h30 Chủ Nhật 26/5/2019 Đang học 12 giờ (8 buổi) 2,000,000 đồng
nt
HN-HV-CS-02 Sơ cấp +Trung cấp 14h-17h Chủ nhật Tuyển sinh 24 giờ (8 buổi) 3,800,000 đồng nt
HN-HV-CS-03
Sơ cấp + Trung cấp
8h30-11h30 Thứ 2, thứ 4 Tuyển sinh
24 giờ (8 buổi) 3,800,000 đồng
nt
HN-HV-CS-04
Sơ cấp+ Trung cấp
14h -17h Thứ 3, thứ 5
Tuyển sinh 24 giờ (8 buổi) 3,800,000 đồng nt
HN-HV-IoT-01
Cơ bản 14h-15h30 Chủ nhật, 18h-19h30 Thứ 4
Tuyển sinh 12 giờ (8 buổi) 3.000.000 đồng nt
HN-C-RB-01 Cơ bản 16h-17h30 Chủ nhật

Đang học 12 giờ (8 buổi) 2,400,000 đồng Tầng 4 khu trải nghiệm Family and Kids, Cung VHLD Hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, HN
HN-C-RB-02
Cơ bản
14h-15h30 Chủ nhật Đang học 12 giờ (8 buổi) 2,400,000 đồng
nt
HN-C-RB-03
Cơ bản + Nâng cao 8h30-11h30
Thứ 2,4,6
Tuyển sinh 24 giờ (8 buổi) 4,560,000 đồng nt

 

HN-C-RB-04
Cơ bản + Nâng cao 14-17h Thứ 2, Thứ 4
Tuyển sinh 24 giờ (8 buổi) 4,560,000 đồng nt

 
HN-C-CS-01
Sơ cấp 16h-17h30
Thứ 7
Tuyển sinh 12 giờ (8 buổi) 2,000,000 đồng nt

 
HN-C-CS-02
Sơ cấp + Trung cấp 14h-17h Thứ 7
Tuyển sinh 24 giờ (8 buổi) 3,800,000 đồng nt

 
HN-C-CS-03
Cơ bản + Nâng cao 8h30-11h30 Thứ 3, Thứ 5
Tuyển sinh 24 giờ (8 buổi) 3,800,000 đồng nt

 
HN-C-CS-04
Cơ bản + Nâng cao 14-17h Thứ 2, Thứ 4
Tuyển sinh 24 giờ (8 buổi) 3,800,000 đồng nt

 
HN-C-IoT-01
Cơ bản 14h-15h30h
Thứ 7 và 18-19h30 Thứ 3

Tuyển sinh 12 giờ (8 buổi)
3,000,000 đồng
nt