GIÁ TRỊ, SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ :

·         Học viện STEM – Nơi trí tuệ và tâm hồn trẻ được nuôi dưỡng

·         Tại học viện STEM, sự sáng tạo của trẻ luôn được khích lệ

·         Giúp trẻ linh hoạt, bản lĩnh, tự tin hội nhập xã hội và tư duy thể kỷ mới

·         Mang lại không gian học tập và trải nghiệm khoa học công nghệ cho học sinh và cộng đồng

·         Giới thiệu và làm rạng danh trí tuệ và tư duy của học sinh Việt Nam qua các cuộc thi Quốc tế

 
SỨ MỆNH :

·         Giáo viên và nhân viên học viện STEM luôn yêu trẻ và tận tâm với sự phát triển trí tuệ và tư duy của trẻ

·         Tích cực phổ biến kiến thức và tài liệu bổ ích cho sự phát triển toàn diện của trẻ

·         Luôn nỗ lực để phát triển giá trị khoa học công nghệ và tư duy trí tuệ Việt Nam

 
TẦM NHÌN:

·         Phổ biến giá trị STEM tới đông đảo trẻ em Việt Nam, các trường Tiểu học, Trung học và Phổ thông trên khắp cả nước

·         Tăng cường các hoạt động liên kết tới Quốc tế, bạn bè năm châu

·         Mở rộng mạng lưới liên kết với các nhà giáo dục, sư phạm Khoa học, Tin học, Công nghệ và Kỹ thuật nhằm cập nhật kiến thức, phát triển toàn diện trí tuệ và tư duy cho trẻ