Lịch tuyển sinh

STEM Lập trình

Khóa học Lớp Lịch học Online Offline
Luyện thi Wecode CSLT 1 Thứ 5
18h00 - 20h00
Khai giảng
Khai giảng
19/10/2020
Lớp nâng cao 2 C1 Thứ 4,7
19h30 - 20h30
Khai giảng
16/10/2020
Khai giảng
Lớp nâng cao 1 B2 Thứ 4, 7
19h30 - 20h30
Khai giảng
14/10/2020
Khai giảng
Lớp cơ bản A6 Thứ 5, Chủ nhật
20h-21h
Khai giảng
15/10/2020
Khai giảng

STEM Robotics

Khóa học Lớp Lịch học Online Offline
Luyện thi Robothon ROLT 12 Thứ 7
14h - 16h
Khai giảng
Khai giảng
17/10/2020
Lớp cơ bản ROLT11 T5 - Chủ nhật
19h45 - 21h
Khai giảng
22/10/2020
Khai giảng

STEM IoT

Khóa học Lớp Lịch học Online Offline
Lớp cơ bản IoT12 Thứ 7
14h - 16h
Khai giảng
Khai giảng
17/10/2020
Lớp cơ bản IoT11 Thứ 4,7
20h - 21h
Khai giảng
14/10/2020
Khai giảng

Khám phá Robot Photon

Khóa học Lớp Lịch học Online Offline

Lịch trải nghiệm

Môn học Thời gian Ngày
STEM Lập trình Online 15h - 16h Chủ nhật hàng tuần
STEM Robotic Online 9h30 - 11h Chủ nhật hàng tuần
STEM Iot Online 15h - 16h Thứ 7 hàng tuần