Lịch tuyển sinh

STEM Lập trình

Khóa học Lớp Lịch học Online Offline
Lập trình Scratch sơ cấp online CS 072107 Thứ 3, 5, 7
9h000-10h30
Khai giảng
29/07/2021
Khai giảng
Lập trình Scratch nâng cao online CS 072106 Thứ 2, 4, 6
9h00 - 10h30
Khai giảng
28/07/2021
Khai giảng

STEM Robotics

Khóa học Lớp Lịch học Online Offline
Thiết kế Lego ROTK 072103 Thứ 6, CN
17h00 - 18h30; 8h30-10h
Khai giảng
25/07/2021
Khai giảng

STEM IoT

Khóa học Lớp Lịch học Online Offline
Lớp cơ bản online IoT 072103 Thứ 2, 5
20h00 - 21h30
Khai giảng
02/08/2021
Khai giảng

Khám phá Robot Photon

Khóa học Lớp Lịch học Online Offline

Lịch trải nghiệm

Môn học Thời gian Ngày
STEM Lập trình Online 15h - 16h Chủ nhật hàng tuần
STEM Robotic Online 9h30 - 11h Chủ nhật hàng tuần
STEM Iot Online 15h - 16h Thứ 7 hàng tuần