Lịch tuyển sinh

STEM Lập trình

Khóa học Lớp Lịch học Online Offline
Lập trình Scratch sơ cấp online (7-9 tuổi) LGSC 122114 Thứ 3, Thứ 7
19h30-21h00 thứ 3, 15h00-16h30 thứ 7
Khai giảng
18/12/2021
Khai giảng
Lập trình Scratch sơ cấp online (9 tuổi) LGSC 122116 Thứ 4, Chủ nhật
19h30 - 21h00 thứ 4, 15h00 - 16h30 Chủ nhật
Khai giảng
22/12/2021
Khai giảng

STEM Robotics

Khóa học Lớp Lịch học Online Offline
Thiết kế Lego (7+ tuổi) LGSC 122107 Thứ 3, Thứ 5
19h30 - 21h00
Khai giảng
23/12/2021
Khai giảng
Lớp Thiết kế VEX IQ sơ cấp online (10+ tuổi) VGSC 122102 Thứ 2, Thứ 6
20h00 - 21h30
Khai giảng
27/12/2021
Khai giảng

STEM IoT

Khóa học Lớp Lịch học Online Offline

Khám phá Robot Photon

Khóa học Lớp Lịch học Online Offline

Lịch trải nghiệm

Môn học Thời gian Ngày
STEM Lập trình Online 9h - 10h30 Chủ nhật hàng tuần
STEM Thiết kế Lego Online 15h00 - 16h30 Thứ bảy hàng tuần
STEM Thiết kế VEX IQ 9h - 10h30 Chủ nhật hàng tuần