STEM DS - Khám phá dữ liệu

STEM DataScience - Kỹ sư dữ liệu sơ cấp: Khám phá thế giới dữ liệu số
Loại:
Giá: paid
Thời lượng: 00:00
Ngôn ngữ: English
Đánh giá:

0,00 ₫

Giới thiệu khoá học

Tổng quan về khóa học:

Trong khóa học này, các bạn học sinh sẽ bước đầu được tìm hiểu môn học Khoa học dữ liệu đầy mới mẻ và mang tính thực tiễn cao. STEM Khoa học Dữ liệu - môn học mang tính tích hợp của 4 lĩnh vực STEM (Science -Khoa học ; Technology -Công nghệ, Engineering -Kỹ thuật, Math -Toán học) kết hợp khai thác, phân tích và dự đoán khả năng xảy ra trên dữ liệu được thống kê.

Thông qua các dự án gắn liền với thực tế, các bạn học sinh có thể hiểu ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của dữ liệu khác nhau trong đời sống. Học sinh sẽ học cách nhận biết sự vật hiện tượng đời sống thực tiễn trên cơ sở khai thác dữ liệu ở mức cơ bản từ đó các bạn cũng có thể hiểu được nguyên lý và tự tạo ra những sản phẩm đơn giản đầy tính ứng dụng để phục vụ cuộc sống hằng ngày. Ở khóa học này học sinh đã hình thành tư duy về việc thu thập, phân tích và biểu diễn dữ liệu với các công cụ Excel phù hợp.

Từ những kiến thức, kỹ năng và các công cụ được học,trong cấp độ này học sinh sẽ tự lập kế hoạch, làm việc nhóm để xây dựng một dự án cuối khóa là một chương trình trên Excel về quản lý chi tiêu trong gia đình của mình, giúp bố mẹ có thể sử dụng phần mềm này để lập kế hoạch, thống kê cũng như kiểm soát chi tiêu cho hợp lý trong từng tháng.

Mục tiêu của khóa học:

Thông qua khóa học này học sinh có thể:

    • Củng cố, trau dồi và nâng cao các kiến thức và kỹ năng về Toán học, Khoa học tương ứng với các lứa tuổi 12 - 14

    • Nắm được các kiến thức về Khoa học Dữ liệu và ứng dụng Khoa học dữ liệu trong đời sống như: Thu thập và tổ chức dữ liệu, phân tích và biểu diễn dữ liệu. Các dữ liệu trong cuộc sống như: gia đình, dân số, diện tích các nước trên thế giới, chi tiêu trong gia đình, con người, khí hậu, ánh sáng.

    • Kỹ năng sử dụng các công cụ cơ bản trong Excel để hỗ trợ cho môn học này: Các loại biểu đồ, xây dựng điều kiện,...

    • Phát triển các kỹ năng cần thiết của Thế Kỷ 21: Kỹ năng cộng tác, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và tư duy điện toán

    • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý dự án

    • Kỹ năng áp dụng kiến thức tích hợp STEM để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn

    • Xây dựng được dự án là "Chương trình Quản lý chi tiêu gia đình" để bố mẹ mình có thể sử dụng ở nhà.


NỘI DUNG KHÓA HỌC

Bài 1: Khởi động

Bước đầu làm quen với các khái niệm về dữ liệu, thông tin trong đời sống, cài đặt và làm quen với công cụ Excel

Bài 2: Family Data

Tìm hiểu và biểu diễn thông tin của các thành viên trong gia đình với một số công cụ thao tác với số liệu trên Excel

Bài 3: Daily Routines

Tìm hiểu về khoa học trái đất, thời gian, và các công cụ thao tác với bảng trong Excel để lưu trữ và tính toán dữ liệu

Bài 4: Solar System/ Open Space

Tìm hiểu về hệ mặt trời, các kỹ thuật sắp xếp dữ liệu

Bài 5: Population Data

Tìm hiểu về địa lý, dân số , diện tích của các quốc gia trên trái đất và các công cụ biểu diễn số liệu như biểu đồ Quạt, cột trong Excel

Bài 6: Nhiệt độ và lượng mưa

Tìm hiểu về dự báo thời tiết và làm thế nào lại có thể dự báo được thời tiết. Tìm hiểu các mùa, thời tiết, khí hậu của các vùng trên lãnh thổ Việt Nam. Biết cách đọc, phân tích ý nghĩa của các biểu đồ.

Bài 7: Project planning

Tìm hiểu về dự án, quản lý dự án và lập kế hoạch thực hiện dự án. Lên kế hoạch thực hiện dự án cuối khóa

Bài 8: Dữ liệu cửa hàng

Tìm hiểu về các loại dữ liệu trong một cửa hàng. Phân tích xu hướng bán hàng cho từng sản phẩm và đưa ra nhận xét về hoạt động kinh doanh.

Bài 9: Dự án "Quản lý chi tiêu gia đình" - Part I

Thực hiện dự án trên lớp và ở nhà

Bài 10: Dự án "Quản lý chi tiêu gia đình" - Part II

Thuyết trình dự án và tổng kết khóa học

 

DỰ ÁN CUỐI KHÓA

Mô tả:  Học sinh được sử dụng các kiến thức về thu thập, tổ chức và phân tích dữ liệu, sử dụng các kiến thức về lập kế hoạch và thực thi dự án cùng với các kỹ năng về sử dụng công cụ Excel để xây dựng một chương trình tính toán chi tiêu hằng ngày để cha mẹ có thể sử dụng. Cha mẹ cung cấp các dữ liệu về thu nhập, chỉ tiêu, mong muốn có các thông tin và có thể ra yêu cầu về chương trình cho con mình thực hiện. Mỗi một học sinh sẽ có một chương trình riêng biệt phù hợp với gia đình mình. Sản phẩm cuối khóa này sẽ là một sản phẩm hoàn chỉnh và sẽ được cài đặt vào máy tính của bố mẹ sử dụng hằng ngày.

Hiển thị thêm
Chia sẻ