Học viện STEM

Chúng tôi mang đến giáo dục STEM đẳng cấp Quốc tế!

Trường tiểu học Lê Ngọc Hân dẫn đầu cuộc thi Robothon 2018 tại TPHCM

tuan.le@dtt.vn
tháng 10 2018 — 33 lượt xem Ngày hội Robothon Ngày hội Robothon 2018

[Báo Cần Thơ] Cần Thơ: Sôi nổi Ngày hội Robothon và Wecode quốc gia năm 2018

Đà Nẵng: 189 học sinh tham gia ngày hội Robothon 2018

tuan.le@dtt.vn
tháng 10 2018 — 29 lượt xem Ngày hội Robothon Ngày hội Robothon 2018