Học viện STEM

Chúng tôi mang đến giáo dục STEM đẳng cấp Quốc tế!

Luật thi đấu và Thể lệ Ngày hội Robothon 2017

Lã Vinh Quang
tháng 9 2017 — 2333 lượt xem 2017 Ngày hội Robothon Ngày hội Robothon 2017

Hành trình của đoàn Wecode Việt Nam qua các năm

Lã Vinh Quang
tháng 9 2017 — 1836 lượt xem 2017 Sự kiện WECODE Sự kiện WECODE 2017

Những lưu ý về thiết bị tại Wecode 2017

Chủ đề Robothon 2017 - Hóa học xanh

Lã Vinh Quang
tháng 9 2017 — 1775 lượt xem 2017 Ngày hội Robothon Ngày hội Robothon 2017

Các cấp độ đăng ký tại Ngày hội lập trình Quốc tế Wecode 2017

Lã Vinh Quang
tháng 9 2017 — 1247 lượt xem 2017 Sự kiện WECODE Sự kiện WECODE 2017

Khởi động Ngày hội Lập trình Quốc tế Wecode 2017

Lã Vinh Quang
tháng 9 2017 — 1257 lượt xem 2017 Sự kiện WECODE Sự kiện WECODE 2017

Kỹ thuật phần mềm: Ngành đang có sức hút lớn

Lã Vinh Quang
tháng 9 2017 — 1433 lượt xem

Hội trại khoa học Odyssey ASEAN+3 lần 6

Lã Vinh Quang
tháng 9 2017 — 749 lượt xem

Học sinh sáng tạo hệ thống thu gom bùn

Lã Vinh Quang
tháng 9 2017 — 1179 lượt xem STEM

Tìm hiểu về Học bổng Erasmus Mundus của Liên minh châu Âu

Lã Vinh Quang
tháng 9 2017 — 788 lượt xem