Học viện STEM

Chúng tôi mang đến giáo dục STEM đẳng cấp Quốc tế!

Cuộc thi Robothon Quốc gia 2013 lần đầu tiên diễn ra tại Đà Nẵng

Lã Vinh Quang
tháng 10 2013 — 548 lượt xem 2013 Ngày hội Robothon Ngày hội Robothon 2013

Hào hứng với cuộc thi Robotics cấp trường tại THDL Đoàn Thị Điểm

Lã Vinh Quang
tháng 10 2013 — 506 lượt xem 2013 Ngày hội Robothon Ngày hội Robothon 2013