Học viện STEM

Chúng tôi mang đến giáo dục STEM đẳng cấp Quốc tế!

Ngày hội “Em yêu khoa học” – Nguyễn Bỉnh Khiêm Robotics Tournament

Lã Vinh Quang
tháng 4 2013 — 554 lượt xem 2013 Ngày hội Robothon Ngày hội Robothon 2013