Học viện STEM

Chúng tôi mang đến giáo dục STEM đẳng cấp Quốc tế!

Robotics: Thế giới ảo, tương lai thực

Lã Vinh Quang
tháng 10 2012 — 1367 lượt xem 2012 Ngày hội Robothon Ngày hội Robotthon 2012

Tài liệu Cuộc thi Robotics Quốc tế dành cho trẻ em năm 2012

Lã Vinh Quang
tháng 10 2012 — 710 lượt xem 2012 Ngày hội Robothon Ngày hội Robotthon 2012

Giới thiệu và Thể lệ cuộc thi Robotics Quốc tế dành cho Trẻ em (DYA 2012) tại Trung tâm hội nghị quốc gia ngày 27/10/2012

Lã Vinh Quang
tháng 10 2012 — 744 lượt xem 2012 Ngày hội Robothon Ngày hội Robotthon 2012

Cuộc thi Robotics quốc tế dành cho trẻ em năm 2012 tại Hà Nội

Lã Vinh Quang
tháng 10 2012 — 842 lượt xem 2012 Ngày hội Robothon Ngày hội Robotthon 2012