Học viện STEM

Chúng tôi mang đến giáo dục STEM đẳng cấp Quốc tế!

Chương trình dự kiến của cuộc thi Hackathon STEM IOT 2016

Lã Vinh Quang
tháng 6 2016 — 663 lượt xem 2016 Sự kiện Hackathon 2016

Cuộc thi HACKATHON STEM IOT 2016 dành cho học sinh phổ thông

Lã Vinh Quang
tháng 6 2016 — 776 lượt xem 2016 Sự kiện Hackathon 2016

Thể lệ và đăng ký tham dự cuộc thi Hackathon STEM IOT 2016

Lã Vinh Quang
tháng 6 2016 — 546 lượt xem 2016 Sự kiện Hackathon 2016