Học viện STEM

Chúng tôi mang đến giáo dục STEM đẳng cấp Quốc tế!

Ngày hội Robothon cấp trường 2016

Dương Thành Giang
tháng 7 2016 — 531 lượt xem 2016 Ngày hội Robothon Ngày hội Robothon 2016 Sự kiện

Sự kiện STEM X TPHCM

Lã Vinh Quang
tháng 6 2016 — 811 lượt xem 2016 Sự kiện Sự kiện STEM X Sự kiện STEMX 2016

Cuộc thi Hackathon STEM IOT 2016

Lã Vinh Quang
tháng 5 2016 — 599 lượt xem 2016 Hackathon Sự kiện