Chương trình Ngày hội Lập trình Quốc tế 2017

7:00 – 12:00 ngày 21/10/2017 tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ, 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Thời gian: 7:00 – 12:00 ngày 21/10/2017

Địa điểm: Cục Thông tin Khoa học và Công nghê, 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.


Stt

Chương trình

Thời gian

Thời lượng

I. Phần mở đầu

2

Học sinh làm thủ tục dự thi

7:00 - 7:30

30 phút

3

Sao chép tài nguyên

7:30 - 7:45

15 phút

4

Công bố thể lệ thi

7:45 - 8:00

15 phút

 II. Phần thi

      • Thí sinh Sơ cấp là Trung cấp làm bài thi

8:00 - 9:00

60 phút

      • Thí sinh Cao cấp và Chuyên nghiệp làm bài thi

8:00 - 10:00

120 phút

6

Nghỉ giải lao

10:00 - 11:00

60 phút

 III. Lễ trao giải 

7

Phát biểu Lễ Trao giải của Đại diện Bộ KHCN

11:00 - 11:05

5 phút

8

Phát biểu Lễ Trao giải của Đại diện Ban tổ chức

11:05-11:10

5 phút

9

Trao giải thưởng Wecode Quốc gia

11:10-11:30

20 phút

10

Công bố danh sách sản phẩm dự thi Quốc tế

11:30-11:35

5 phút

IV. Kết thúc chương trình

9

Bế mạc chương trình và chụp ảnh lưu niệm

11:35 – 12:00

25 phút

Chia sẻ

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.